Remont dachów, kominów nad dachem, daszków nadklatkowych, wymiana wpustów deszczowych oraz wymiana wyłazów dachowych w budynkach przy ul. Roweckiego 51/ 26 Kwietnia 8-12, Roweckiego 10-10c, Zamenhofa 14-16, Bankowa 4-4c”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080   ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont dachów, kominów nad dachem, daszków nadklatkowych, wymiana wpustów deszczowych oraz wymiana wyłazów dachowych w budynkach przy: – ul. Roweckiego 51 / 26 Kwietnia 8-12 – ul. Roweckiego 10-10c – ul. Zamenhofa 14-16 – ul. Bankowa 4-4c”   Warunkiem […]

Czytaj więcej

Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 5 A-I w Policach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080     ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 5 A-I w Policach”.  Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/. Specyfikację Istotnych Warunków […]

Czytaj więcej

Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 14 A-D , 16 A-D w Policach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080   ogłasza przetarg nieograniczony na: Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 14 A-D , 16 A-D w Policach”.   Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 20.000 […]

Czytaj więcej

Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 7 A-I w Policach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080     ogłasza         przetarg nieograniczony na: „Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 7 A-I w Policach”. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 15.000 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/. […]

Czytaj więcej

Izolacja ściany piwnicznej w lokalu użytkowym budynku przy ul. Wróblewskiego 12

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie „zapytania o cenę” na izolację ściany piwnicznej w lokalu użytkowym budynku przy ul. Wróblewskiego 12 w Policach. Prace należy wykonać […]

Czytaj więcej

Remont śmietnika, malowanie ściany szczytowej ul. Okulickiego 64

Z A P R O S Z E N I E do złożenia oferty w trybie „ zapytania o cenę” Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach ul. Roweckiego 42 zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie „zapytania o cenę” na wykonanie wymiany pokrycia dachu komory śmieciowej wraz z czyszczeniem elementów śmietnika z sadzy oraz malowania całej […]

Czytaj więcej

Remont chodników na osiedlu Chemik „A”, Chemik „C” i osiedlu Wróblewskiego.

Wynik postępowania: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Remont chodników na osiedlu Chemik „A”, Chemik „C” i osiedlu Wróblewskiego” została wybrana firma: KOŁ-BUD Piotr Kołacki z siedzibą w Tanowie przy ul. Kościuszki 41 Wynik przetargu nieograniczonego na Remont chodników na osiedlu Chemik A, Chemik C i osiedlu […]

Czytaj więcej

Remont polegający na montażu lamp LED firmy Leding z czujnikiem ruchu i jasności, na klatkach schodowych i przed wejściem, w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w Policach

Wynik postępowania: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na „ Remont polegający na montażu lamp LED firmy Leding z czujnikiem ruchu i jasności, na klatkach schodowych i przed wejściem, w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w Policach” została wybrana firma: GLSERWIS Grzegorz Lizakowski z siedzibą przy ul. Zakole 61/2, 72-454 Szczecinie Wynik przetargu nieograniczonego […]

Czytaj więcej

Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.w.u i c.o w budynku przy ul. Przyjaźni 29-31 w Policach

Wynik postępowania: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.w.u i c.o w budynku przy ul. Przyjaźni 29-31 w Policach” została wybrana firma: KJM BISS Sp. z o.o. S. k ul. Piaskowa 101, 72-010 Police Wynik przetargu nieograniczonego na Modernizację wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, […]

Czytaj więcej