Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 18 A-D w Policach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównych, liczników prądu i kabli zasilających w budynku przy ul. Wróblewskiego 18 A-D w Policach”. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 10.000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/. […]

Czytaj więcej

Otwarcie ofert – wykonawcy „Budowa parkingu dla samochodów osobowych”

Czytaj więcej

Remont polegający na malowaniu klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych w zasobach SM „Chemik” w Policach

Wynik postępowania: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „ Remont polegający na malowaniu klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych  w zasobach SM „Chemik” w Policach” została wybrana firma: KJM BISS Sp. z o.o. S. k ul. Piaskowa 101, 72-010 Police Wynik przetargu malowanie klatek Z […]

Czytaj więcej

Budowa parkingu dla samochodów osobowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych”   Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 20.000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać ze strony internetowej SM „Chemik” w Policach zakładka przetargi lub […]

Czytaj więcej

REMONT BALKONÓW 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEMIK ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na świadczenie usługi pn. „REMONT BALKONÓW 2020” Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub e-mail: sekretariat@sm-chemik.pl w terminie do dnia 30.04.2020 roku, do godziny 1500 Zaproszenie balkony ZAŁ.1 formularz oferty Umowa wraz z wykazem adresów

Czytaj więcej

REMONT CHODNIKÓW 2020

Wynik postępowania: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „REMONT CHODNIKÓW 2020” została wybrana firma: „Madej” Radosław Madej ul. Parkowa 44/10 Szczecin Chodniki wyniki Z powodu pandemii koronawirusa nie będzie możliwości uczestniczenia podczas otwierania ofert. Za utrudnienia przepraszamy. Poinformujemy Państwa telefonicznie o wynikach przetargu. Chodniki otwarcie […]

Czytaj więcej

Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u w budynku przy ul. Zamenhofa 44 w Policach

Z powodu pandemii koronawirusa nie będzie możliwości uczestniczenia podczas otwierania ofert. Za utrudnienia przepraszamy. Poinformujemy Państwa telefonicznie o wynikach przetargu. Otwarcie ofert Zamenhofa 44 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” 72-009 Police, ul. Roweckiego 42, tel. 91  42-44-080 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u w budynku przy ul. Zamenhofa 44 w Policach”.  Warunkiem udziału […]

Czytaj więcej

Remont dachów, kominów nad dachem, daszków nadklatkowych, wymiana wpustów deszczowych oraz wymiana wyłazów dachowych w budynkach przy ul. Roweckiego 51/ 26 Kwietnia 8-12, Roweckiego 10-10c, Zamenhofa 14-16, Bankowa 4-4c”

Wynik postępowania: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul Roweckiego 42 zawiadamia że na wykonanie zadania pod nazwą: „Remont dachów, kominów nad dachem, daszków nadklatkowych, wymiana wpustów deszczowych oraz wymiana wyłazów dachowych w budynkach przy: – ul. Roweckiego 51 / 26 Kwietnia 8-12 – ul. Roweckiego 10-10c – ul. Zamenhofa 14-16 – ul. Bankowa 4-4c” […]

Czytaj więcej

Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 5 A-I w Policach

Wynik postępowania: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach przy ul. Roweckiego 42 zawiadamia, że na wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o, c.w.u i gazowej w budynku przy ul. Wróblewskiego 5 A-I w Policach” została wybrana firma: KJM BISS Sp. z o.o. S. k ul. Piaskowa 101, 72-010 Police Wynik przetargu nieograniczonego na Modernizację wewnętrznych […]

Czytaj więcej