OGŁOSZENIE

W związku z planowanym rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz uzupełnieniem wody w instalacji c.o. od dnia 22 września 2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” w Policach zabrania prowadzenia jakichkolwiek prac na instalacji centralnego ogrzewania.

Prosimy o odkręcenie zaworów przy grzejnikach na czas uzupełniania wody w instalacji.

Planowany rozruch instalacji od dnia 28.09.2020 r.