Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” w Policach

zatrudni na stanowisko:

KSIĘGOWA

miejsce pracy Police

Wymagania:

Doświadczenie pracy w spółdzielczości będzie dodatkowym atutem.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Termin składania ofert do 25 września 2020 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach, ul. Roweckiego 42 lub drogą pocztową na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik”, ul. Roweckiego 42, 72-009 Police – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko księgowej”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

                                                                   Zarząd SM „Chemik” w Policach