CZŁONKOWIE SM „CHEMIK”

zam. przy ul. ROWECKIEGO 2 – 20.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach uprzejmie informuje, że w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 17 00 w Hotelu Dobosz przy ulicy Wróblewskiego 1 w Policach odbędzie się

 ZEBRANIE CZŁONKÓW OSIEDLA SPÓŁDZIELCZEGO „CHEMIK D ”

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
 2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej.
 5. Przedstawienie informacji odnośnie realizacji wniosku zgłoszonego przez Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego w dniu 24 kwietnia 2019 r.
 6. Przedstawienie zadań wykonanych w 2019 r. oraz zamierzeń na rok 2020.
 7. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 8. Prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 9. Wybór kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
 10. Dyskusja
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przegłosowanie wniosków.
 13. Zamknięcie obrad.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów tożsamości.

Wydawanie mandatów rozpoczyna się od godz. 16 15.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscu publicznym.

Ze swej strony uprzejmie prosimy o korzystanie z rękawiczek ochronnych podczas Zebrania.

CHEMIK D