Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK” z siedzibą w Policach przy ulicy Roweckiego 42 informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2019r. nr OSZ.4210.24.7.2019.202.XVII.JC została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Policach.

Mając powyższe na uwadze od dnia 1 stycznia 2020 roku stawki za dostawę i zużycie ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wzrosną o około 8%.