O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach uprzejmie informuje, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 1700 w budynku siedziby Spółdzielni w Restauracji CITY przy ul. Roweckiego 42 w Policach odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKÓW OSIEDLA SPÓŁDZIELCZEGO „CHEMIK C”

Zapraszamy członków Spółdzielni zam. przy ul.: Okulickiego, 26 Kwietnia, Przyjaźni, Roweckiego, Armii Krajowej i 1 Maja.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.
2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Przedstawienie zadań wykonanych w 2018 r. i zamierzeń na rok 2019.
5. Przedstawienie informacji na temat realizacji przegłosowanych wniosków zgłoszonych przez Zebranie Członków Osiedla Spółdzielczego w dniu 16 maja 2018 r.
6. Dyskusja.
7. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przegłosowanie wniosków.
8. Zamknięcie obrad.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów tożsamości.

 

ogłoszenie o Zebraniu Członków Osiedla Spółdzielczego Chemik C