Informujemy, że od listopada 2018 r. w kasie spółdzielni można również dokonywać płatności kartą.